Player:Hoàng Mạnh Cường
Win streak:1
Games:
#GameDate
16.3689 April 2020, 15:55
2