Player:Hoàng Mạnh Cường
Win streak:1
Games:
#GameDate
18.01310 April 2020, 15:38
2