SGgramana 钉子户适者生存废寝忘食胸有成竹初来乍到轻车熟路游刃有余大聪明万元户极端分子一代宗师贤者模式马拉松角斗士狙击手命运战士千锤百炼VIP


军衔:
五星上将
奖杯:
1098TOP 15
时间纪录:
经验:
35 220 333
装备:
引擎 船体 鱼雷 雷达 声呐  100%
资源:
3 525 156  20831gem_0  1096  3
动态胜率:
连胜:
竞技场:
竞技场80
难度:
开速:
总胜场:
46 178
赛季 S73:
公开信息:
Check out my guide 'Minecount 101' in the Guides section https://minesweeper.online/help/guides Box logic - Step-by-step guide: https://tinyurl.com/boxlogic   最快局
总胜场
初级
12379
中级
7075
高级
5155
自定义
16635
简单 NG
532
中等 NG
64
困难 NG
242
地狱 NG
1056
自定义 NG
3040
1394