CNpauv 居民倖存者愛好者精益求精初學者達人大師天才老兵狂熱者領袖智者馬拉松選手神鬼戰士狙擊手傭兵活動達人欲罷不能英雄VIP


位階:
獎盃:
最短耗時:
效率:
經驗值:
11 979 507⭐  16 301🌟
裝備:
引擎 船體
L1
 
魚雷
L1
 雷達 聲納  89%
資源:
3 333 381🟡   6 551💎   13 308📀   819   8   
百局勝率:
連勝:
競技場積分:
⚔️56
最高難度:
百場競速:
總勝場:
26 998
賽季 S95:
321  45🍰
  
關於我:
A real China you should know: https://b23.tv/jv7ZgX Don't send me any quest. Collecting emeralds/rubies for a perfect equip (target 5000) Efficiency: Exp NF 99.41% https://minesweeper.online/new-game?g=728635533 Exp NF 98.71% https://minesweeper.online/new-game?g=1309334784 Exp NF 98.61% https://minesweeper.online/new-game?g=725707376 Exp NF 90% 58s+sup3.5 https://minesweeper.online/new-game?g=929185152 Exp FL 146%(mobile) https://minesweeper.online/new-game?g=1417253934 Int FL 103% 12s 3bv=31 https://minesweeper.online/new-game?g=1448083689 Medium FL 160% https://minesweeper.online/new-game?g=732581100 Hard FL 137% https://minesweeper.online/new-game?g=764662533 Hard FL 133% on 189 https://minesweeper.online/new-game?g=418516357 Evil FL 138% https://minesweeper.online/new-game?g=418521833 Fanatic FL 127% https://minesweeper.online/new-game?g=839805319 Arbiter FL 1.933/1.587/1.375 Arbiter NF -/9.94s+100%/98.9%(http://www.minesweeper.info/videoindex.php?dir=LinJinFan/GOAT%20replays/All-Time%20TOP20/Exp%20NF%20IOE/) Beg high eff tactic: https://minesweeper.online/new-game?g=869645594 https://minesweeper.online/new-game?g=859387575 https://minesweeper.online/new-game?g=859411884 Beg high eff game list by hcdenf: https://docs.google.com/document/d/1dvrZ4Iab6e6oZcyiVvjihTdZ3eNqvr90JhO00Gwqr0U/edit 101% int Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=939391750 96% Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=759893254 95% Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=797955266 93% Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=797612230 92% Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=817906483 91% Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=814284842 91% Topaz by firework: https://minesweeper.online/new-game?g=807030494 90% NF Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=939382490 86% Topaz by GodnuX: https://minesweeper.online/new-game?g=1401292530 78% NF Topaz: https://minesweeper.online/new-game?g=1431234768 75% NF Topaz by EufemiaHZ: https://minesweeper.online/new-game?g=1431908672 70% Topaz by FracturedAnvil: https://minesweeper.online/new-game?g=1385988533 Time(non-lucky beg): FL(PC) 0.93/9.94/37.78 NF(PC) 0.60/9.469/39.90 FL(mobile) 0.844/9.917/38.047 NF(mobile) 0.755/9.352/38.667 3bv/s: FL(PC) 7.120/5.027/4.400 NF(PC) 6.390/4.780/3.854 FL(mobile) 8.726/4.870/3.922 NF(mobile) 7.819/4.820/3.966 Why shouldn't you leave a 50-50 guess until the end: https://minesweeper.online/new-game?g=1398857146 Hugest exp board: https://minesweeper.online/new-game?g=1685687258 beg 3bv/s 7.152(145%): https://minesweeper.online/new-game?g=846011139 beg 3bv/s 6.879(132%): https://minesweeper.online/new-game?g=799923859 exp 43.558×3.719(101%): https://minesweeper.online/new-game?g=802704945 exp 43.978×3.593(101%): https://minesweeper.online/new-game?g=1428949502 exp 46.614×4.119(110%): https://minesweeper.online/new-game?g=1428977142 exp 49.776×3.938(103%): https://minesweeper.online/new-game?g=781057327 exp 58.304×3.911(112%): https://minesweeper.online/new-game?g=1380119404 NG winstreak: https://minesweeper.online/new-game?w=1618162308 Ticket: 1st L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=748443688 2nd L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=808542837 3rd L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=876145356 4th L8 https://minesweeper.online/new-game?g=929215317 5th L8(*2, lost 50-50) https://minesweeper.online/new-game?g=1442629412 6th L8(*2, int) https://minesweeper.online/new-game?g=1442704213 7th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1516102182 8th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1711843446 9th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1777115283 10th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1779445088 11th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1789961681 12th L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=1866614812 13th L8(*3) https://minesweeper.online/new-game?g=1943485087 14th L8(*3) https://minesweeper.online/new-game?g=2419711131 reject L8(*2) https://minesweeper.online/new-game?g=797984246 no L8: https://minesweeper.online/new-game?g=817368977 no L8: https://minesweeper.online/new-game?g=869349924 no L8: https://minesweeper.online/new-game?g=871148671 1st click: https://minesweeper.online/new-game?g=804414906 1st L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1536328787 2nd L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1591508172 3rd L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1619439857 4th L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1673506252 5th L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1778263660 6th L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1868076002 7th L7: https://minesweeper.online/new-game?g=1948685113 8th L7: https://minesweeper.online/new-game?g=2462154819 Perfect Arena: Efficiency L1 by JZE: https://minesweeper.online/arena?527495 Efficiency L1 by JZE: https://minesweeper.online/arena?523508 Speed NG L6: https://minesweeper.online/arena?497580 Efficiency L6: https://minesweeper.online/arena?502146 Efficiency L6: https://minesweeper.online/arena?505559 Efficiency L6: https://minesweeper.online/arena?517022 Endurance: Beg NF 15m53s: https://minesweeper.online/new-game?e=783166588 Int 50m23s: https://minesweeper.online/new-game?e=745769035 Exp 1st try: https://minesweeper.online/new-game?e=773067788 Exp 3h57m: https://minesweeper.online/new-game?e=775141862 Game 26-55 30 games in 1 hour High density: 1k blast: https://minesweeper.online/new-game?g=807125971 1k: https://minesweeper.online/new-game?g=805020857 1k 9s: https://minesweeper.online/new-game?g=807145616 1k 3bv/s: https://minesweeper.online/new-game?g=942730942 1k https://minesweeper.online/new-game?g=817443093 30×24/200: https://minesweeper.online/new-game?g=743345738 10k: https://minesweeper.online/new-game?g=833460748 Fanatic Cup: https://minesweeper.online/new-game?g=753393191 Fanatic Winstreak: https://minesweeper.online/new-game?g=763825686 Fanatic Speed (551s): https://minesweeper.online/new-game?g=797529518 Event: 2021/8/29 2242 event points a day with 1802 points from 4 top1 quests (from UTC+0:00) Trophy Milestone: 2021/8/28 944 Trophies Top99 (after the 10k high diff game) 2021/8/29 968 Trophies Top71 (after the 40 exp mastery) 2021/8/29 973 Trophies Top64 (after the 1st perfect hull from event) 2022/7/2 1000 Trophies Top136 (after this L5 arena: https://minesweeper.online/arena?1171203) 2023/1/28 1018 Trophies Top180 (after the 2nd perfect torpedoes from equip shop) Championship(that I real participate in) Exp eff 49th https://minesweeper.online/championship/s72 Eff 10th https://minesweeper.online/championship/s76 Speed 11th https://minesweeper.online/championship/s77 NF Eff 14th https://minesweeper.online/championship/s80 NG Speed 5th https://minesweeper.online/championship/s81 Mobile PB/WR thread: https://minesweepergame.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=1305 Mobile Tutorial by GWJ: https://github.com/putianyi889/Minesweeper-makes-me-happy/wiki/%E3%80%90%E6%95%99%E7%A8%8B%E3%80%91%E6%89%8B%E6%9C%BA%E6%89%AB%E9%9B%B7%E8%BF%9B%E9%98%B6%E5%BF%83%E5%BE%97%EF%BC%88%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E6%89%AB%E9%9B%B7%E8%81%94%E8%90%8C%E8%AE%BE%E5%AE%9A%EF%BC%89 Full Analyzing JZE's skill: https://minesweepergame.com/forum/viewtopic.php?f=15&p=4295 Chinese Ranking Profile: http://saolei.wang/Player/Index.asp?Id=3706 World Ranking Profile: https://minesweepergame.com/profile.php?pid=3819 Tutorial collection for speed: https://github.com/putianyi889/Minesweeper-makes-me-happy/wiki --------------------------------------------- 非固定资产已兑现,暂无烂账 获得第4届PTT杯头名(15万金币) SARS-COV-2 1st Positive 2023-5-12    


最佳成績
總勝場
初級
11322
中級
5070
高級
3420
自訂
3250
簡單 NG
1593
中等 NG
194
困難 NG
343
地獄 NG
927
自訂 NG
879
1366