Player:Hoàng Mạnh Cường
Win streak:12
Games:
#GameDate
19.4978 April 2020, 15:47
213.5608 April 2020, 15:48
39.1218 April 2020, 15:48
410.1328 April 2020, 15:48
510.2488 April 2020, 15:48
68.5019 April 2020, 15:52
78.5729 April 2020, 15:52
86.2159 April 2020, 15:52
98.2769 April 2020, 15:52
105.3299 April 2020, 15:52
119.1829 April 2020, 15:52
127.2259 April 2020, 15:52
2