Player:Hoàng Mạnh Cường
Win streak:5
Games:
#GameDate
132.55124 April 2020, 15:56
229.88825 April 2020, 04:54
337.15225 April 2020, 04:55
434.10725 April 2020, 04:56
534.61925 April 2020, 04:56
2